marți, 18 iulie 2017

“GIULGIURILE PUSE JOS, IAR MAHRAMA CARE FUSESE PE CAPUL LUI NU ERA ÎMPREUNĂ CU GIULGIURILE”


 (Giulgiul din Torino în actualitate, 2017; nanoparticulele de creatinină și feritină sunt tipice pentru cazurile de politraumă severă)





 de Pr. Prof. Ion Ciungu

“Şi, aplecându-se, a văzut giulgiurile puse jos, dar n-a intrat. A sosit şi Simon-Petru, urmând după el, şi a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile puse jos, Iar mahrama, care fusese pe capul Lui, nu era pusă împreună cu giulgiurile, ci înfăşurată, la o parte, într-un loc. Atunci a intrat şi celălalt ucenic care sosise întâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut. Căci încă nu ştiau Scriptura, că Iisus trebuia să învieze din morţi.” (Ioan 20,5-9).[1]


     Imagine a Giulgiului din Torino


( a. Articole recente despre Giulgiul din Torino; b. Rezultatul cercetării Giulgiului pentru prima dată prin Microscopie Electronică la scală nanometrică; c. Concluzia unui extins articol creștin ortodox despre Giulgiu din Torino)



a.   Articole recente despre Giulgiul din Torino


În data de 14 iulie 2017, pe site-ul ortodox rus „Pravoslavie.ru” (în design mai nou Orthodox Christianity, orthochristian.com), a apărut articolul “SHROUD OF TURIN BEARS BLOOD OF TORTURE VICTIM ACCORDING TO LATEST RESEARCH”[2] (Giulgiul din Torino poartă sânge al unei victime a torturii potrivit celei mai recente cercetări). Lucrătorii de la Pravoslavie au luat informația de pe site-ul catolic american „Catholic News Agency”, care în 14 iulie 2017 a publicat articolul „New research: Shroud of Turin bears blood of a torture victim”[3] (Cercetare nouă: Giulgiu din Torino poartă sânge al unei victime a torturii). Lucrătorii de la Catholic News Agency au preluat știrea de la ziarul italian “La Stampa”, în care pe 11 iulie 2017 , Andrea Tornielli a publicat articolul “Shroud, new study: there is blood of a man tortured and killed” (Giulgiu, studiu nou: există sânge al unui om torturat și omorât).[4]  Articolul acesta a apărut în ediție tipărită de La Stampa pe data de 1 iulie 2017. În sfârșit, Andrea Tornielli se bazează pe cercetările recente conduse de două institute ale Consiliului Național de Cercetare (CNR) din Italia, împreună cu Departamentul de Inginerie Industrială al Universității din Padua. Rezultatele au fost publicate, în data de 30 iunie 2017, în jurnalul științific  american cu acces deschis de evaluare între persoane de același rang „PlosOne”, de către Elvio Carlino, Liberato De Caro, Cinzia Giannini și Giulio Fanti, cu titlul “Atomic resolution studies detect new biologic evidences on the Turin Shroud  [5] (Studii bazate pe rezoluție atomică detectează noi evidențe biologice pe Giulgiul din Torino).



b.   Rezultatul cercetării Giulgiului pentru prima dată prin Microscopie Electronică la scală nanometrică


S-a analizat o fibră originală luată din Giulgiu și s-au găsit nanoparticule de creatinină și fier din feritină, ceea ce este tipic pentru cazurile de politraumă severă.


Traduc din articolul lui Tornielli:

„Studiul arată că fibra este acoperită complet de nanoparticule de creatinină, 20-100 nm (un nanometru este egal cu o milionime dintr-un milimetru), încorporând mici (2-6 nm) nanoparticule, făcute din ferihidrită defectată, ceea ce este tipic pentru nucleele biologice de feritină.” Așa a spus Elvio Carlino de la Institutul de Cristalografie din Bari. 

Profesorul Giulio Fanti de la Universitatea din Padua a spus că „structura specifică, mărimea și distribuția nanoparticulelor nu pot fi artefacte făcute de-a lungul secolelor pe țesătura Giulgiului.” “Multe reconstrucții fanteziste ale Giulgiului din Torino [considerat de unii ca] fiind un obiect pictat sunt încă o dată negate.” Tot Fanti zice că „prezența extinsă a particulelor de creatinină legate de particule de ferihidrită nu este o situație tipică pentru serul sângelui unui organism uman sănătos. Într-adevăr, un nivel ridicat de creatinină și feritină este legat de pacienții care suferă de o politraumă puternică ca cea provocată de tortură. Deci, prezența acestor nanoparticule biologice găsite în timpul experimentelor noastre indică o moarte violentă pentru omul înfășurat în Giulgiul din Torino.”

Tornielli își încheie articolul spunând că rezultatul acestei cercetări făcute de prestigioase centre de știință confirmă ipotezele avansate de investigații anterioare, ca cele desfășurate de biochimistul Alan Adler în anii 1990.

“Prima fotografie a giulgiului din Torino, realizată în 1898 de Secondo Pia. Este interesant faptul că negativul este mai clar decât pozitivul.” (Wikipedia, Giulgiul din Torino).[6]



c.    Concluzia unui extins articol creștin ortodox despre Giulgiu din Torino


Un preot ortodox rus din SUA, Alexey Young, în colaborare cu călugărița Michaila, și cu Mary Mansur, au scris articolul THE SHROUD OF TURIN: A MYSTERY ACROSS THE AGES[7] (Giulgiul din Torino: Un mister de-a lungul secolelor), pe care îl găsim publicat pe site-ul ortodox rus Pravoslavie.ru, (sub forma noului design acest site apare acum la adresa orthochristian.com, ORTHODOX CHRISTIANITY). Probabil că acest articol a fost scris în timpul Uniunii Sovietice, dar îl vedem publicat în 2015. Este un articol lung și documentat, exhaustiv, în care sunt prezentate și trei obiecții ortodoxe cu privire la autenticitatea Giulgiului din Torino, contra cărora ei aduc argumente.

La obiecția că Giulgiul din Torino este un fals, că pe el sunt pigmenți, adică culori puse de pictori, autorii aduc argumente că din punct de vedere științific nu s-a putut demonstra faptul că Giulgiul este un fals.

La obiecția că din reprezentările iconografice și din Evanghelii rezultă că Iisus n-a fost înmormântat în maniera indicată de Giulgiul din Torino, autorii aduc argumente că iconografii s-au inspirat din propria lor societate mai degrabă decât din Ierusalimul primului secol, cea mai timpurie reprezentare artistică a răstignirii datând numai din secolul al V-lea; referitor la faptul că în Evanghelia după Ioan e vorba și de giulgiuri și de mahrama de pe cap, autorii aduc argumente că cuvântul „sudarion”, care a fost tradus cu mahramă, poate fi înțeles chiar ca fiind Giulgiul propriu-zis, iar celelalte fâșii au fost folosite  pentru a lega picioarele, mâinile și maxilarul, conform cerințelor legale de înmormântare la iudei.

La obiecția că nu există o istorie ortodoxă despre Giulgiu înainte de apariția lui în Apus în anul 1389, autorii aduc argumente că există anumite referințe sporadice, de exemplu, la Sfântul Ieronim, la Sfânta Nina Luminătoarea Georgiei, apoi din anul 570 există mai multe referințe.

În final, articolul se referă la ateismul științific impus în Uniunea Sovietică, amintind de un poster pus pe ziduri în U.R.S.S., în care era prezentat un astronaut zâmbind și zburând prin spațiu, iar pe poster scria: “Nu există Dumnezeu”. Traduc în continuare începând din penultimul paragraf al articolului:

„Pentru indivizii crescuți sub dominația forțată a «ateismului științific», incapacitatea oamenilor de știință de a demonstra falsitatea Giulgiului nu trece neobservată. Și există motiv pentru a crede că evidența științifică în favoarea autenticității Giulgiului a contribuit la deschiderea ușilor spre credință în spatele Cortinei de Fier. (Se spune că un reportaj despre Giulgiu, scris de un om de știință din Uniunea Sovietică, circulă în Samizdat.)


Și noi, în lumea liberă, am fost influențați în mare măsură de perspectiva științifico-materialistă. Și se pare că acum, într-un timp pe care mulți îl cred a fi ora a 11-a, fața suferindă și totuși senină care se uită la noi din Giulgiu ne confruntă cu REALITATEA lui Iisus Hristos. Poate că în această epocă în care credința se diminuează, când chiar credincioșii strigă «Doamne, ajută Tu necredinței mele», Domnul în mila Sa a binevoit să Se reveleze oamenilor într-un mod special, ca văzând ei să creadă și să exclame cu Toma: «Domnul meu și Dumnezeul meu!»"

  



[1] Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 20, versetele 5-9, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=35&cap=20
[2] PRAVOSLAVIE.RU, SHROUD OF TURIN BEARS BLOOD OF TORTURE VICTIM ACCORDING TO LATEST RESEARCH, July 14, 2017,  http://www.pravoslavie.ru/english/105146.htm
[3] Catholic News Agency, New research: Shroud of Turin bears blood of a torture victim, Jul 14, 2017, http://www.catholicnewsagency.com/news/new-research-shroud-of-turin-bears-blood-of-a-torture-victim-60579/
[4] Andrea Tornielli, Shroud, new study: there is blood of a man tortured and killed, VATICAN INSIDER INQUIRIES AND INTERVIEWS, LA STAMPA, 11/07/2017, http://www.lastampa.it/2017/07/11/vaticaninsider/eng/inquiries-and-interviews/shroud-new-study-there-is-blood-of-a-man-tortured-and-killed-c1jdACNKkTlD9YBPS4kFXM/pagina.html
[5] Elvio Carlino, Liberato De Caro, Cinzia Giannini, Giulio Fanti, Atomic resolution studies detect new biologic evidences on the Turin Shroud, PLOS ONE, June 30, 2017, http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180487#pone-0180487-g001
[6] Giulgiul din Torino, De la Wikipedia, enciclopedia liberă, https://ro.wikipedia.org/wiki/Giulgiul_din_Torino
[7] Fr. Alexey Young, Nun Michaila, Mary Mansur, THE SHROUD OF TURIN: A MYSTERY ACROSS THE AGES, ORTHODOX CHRISTIANITY, 8/29/2015, http://orthochristian.com/81330.html

vineri, 14 iulie 2017

SECERIȘUL ESTE MULT, DAR LUCRĂTORII SUNT PUȚINI



(număr record la pregătirea pentru preoție, în Rusia, 2017)

de Pr. Prof Ion Ciungu




“Iar după acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci (şi doi) şi i-a trimis câte doi înaintea feţei Sale, în fiecare cetate şi loc, unde Însuşi avea să vină. Şi zicea către ei: Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini; rugaţi deci pe Domnul secerişului, ca să scoată lucrători la secerişul Său.” (Luca 10, 1-2).[1]

 Căci: «Oricine va chema numele Domnului se va mântui». Dar cum vor chema numele Aceluia în Care încă n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela de Care n-au auzit? Şi cum vor auzi, fără propovăduitor? Şi cum vor propovădui, de nu vor fi trimişi? Precum este scris: «Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc cele bune!»”[2]
Iisus îi trimite pe ucenici în misiune





( a. Informații despre numărul record de candidați la pregătire pentru preoție în Rusia ; b. Patriarhul Kirill al Rusiei s-a referit recent la exorcisme)



a.   Informații despre numărul record de candidați la pregătire pentru preoție în Rusia 


În data de 7 iulie 2017, articolul “Astonishing Church growth in Russia sees record number training for priesthood”, (Uluitoarea creștere a Bisericii din Rusia înregistrează un număr record de candidați la pregătire pentru preoție), a fost publicat pe site-ul companiei de știri creștine non-denominațională CHRISTIAN TODAY, din Londra, de Harry Farley.[3] Farley a preluat informațiile din articolul lui Jonathan Luxmoore, “RUSSIAN ORTHODOX CHURCH SEES SHARP RISE IN CLERGY RECRUITMENT”, (Biserica Ortodoxă Rusă înregistrează o creștere bruscă în procesul de recrutare a clerului), publicat în data de 5 iulie 2017, pe site-ul revistei catolice săptămânale The Tablet[4], din Londra. Luxmoore, la rândul lui, a preluat informațiile de la agenția rusă de știri Interfax.

Traduc, în continuare, din articolul lui Harry Farley, introducând subtitluri:


Cel mai mare număr de candidați la pregătirea pentru preoție care a fost vreodată în Biserica Ortodoxă Rusă

„Biserica Ortodoxă Rusă vede acum cel mai mare număr, care a fost vreodată, de candidați la pregătirea pentru preoție, potrivit unei agenții independente ruse de știri.
Creșterea bruscă la admiterile în seminar de la o margine la cealaltă a celor 261 de dioceze, cunoscute cu numele de eparhii, înseamnă că 1.593 de candidați la preoție sunt așteptați să înceapă studiile în această vară, o creștere cu 19% față de anul trecut, a anunțat Interfax.
Alți 827 de tineri de asemenea vor începe cursul de pregătire bisericească, sau propedeutică, cu 25 % mai mult decât anul trecut.  
În plus, 5.877 de seminariști se pregătesc în prezent pentru hirotonire, potrivit revistei The Tablet.”


Vladimir Putin a făcut ca Biserica Ortodoxă Rusă să fie reprezentativă pentru valorile conservatoare din punct de vedere social

„După ce Biserica Ortodoxă Rusă a îndurat persecuție sistematică sub guvernarea sovietică, Vladimir Putin a făcut ca ea să fie reprezentativă pentru valorile conservatoare din punct de vedere social pe care guvernarea lui le promovează.”


Date statistice actuale din Biserica Ortodoxă Rusă

„Aproximativ 70% din populație sunt membri ai Bisericii Ortodoxe Ruse și ea a ajuns să fie cea mai mare și cea mai puternică din cele 14 denominațiuni ortodoxe [Biserici autocefale organizate pe națiuni; nota trad.], având 144 de milioane de membri, 368 de episcopi și aproximativ 40.000 de preoți și diaconi.” Din articolul lui Luxmoore observăm că numărul mănăstirilor în funcție, al mănăstirilor de călugări și al mănăstirilor de călugărițe, este de 926. Tot de aici am aflat că numărul de 5.877 de seminariști candidați la hirotonie este comparabil cu cel al Bisericii Catolice din Polonia în anii ei de vârf, 1985-1987. 
„Nivelurile uimitoare de creștere sunt demonstrate de sporirea spectaculoasă a locașurilor de cult ortodoxe în Rusia. La sfârșitul guvernării comuniste, în 1991, doar 6.000 existau, dar acum sunt 36.000 – o medie de trei locașuri de cult noi în fiecare zi.”


Dioceze catolice în Rusia

„Spre deosebire de preponderența Bisericii Ortodoxe Ruse, Biserica Romano Catolică din Rusia are doar patru dioceze cu un număr de 773.000 de membri – doar 0,5% din populație – potrivit Annuario Pontificio pe 2017 al Vaticanului.”


Patriarhul Kirill al Rusiei are legături strânse cu Președintele Vladimir Putin


b.   Patriarhul Kirill al Rusiei s-a referit recent la exorcisme

Înainte de a preznta ceea ce a spus patriarhul Kirill, este necesar să amintesc cuvintele Mântuitorului lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, referitoare la incapacitatea apostolilor de a scoate o anumită categorie de demoni.


Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, despre scoaterea demonilor

Iisus a zis: "Acest neam de demoni cu nimic nu poate ieşi, decât numai cu rugăciune şi cu post." (Marcu 9, 29; Matei 17,21).[5]
De asemenea, să ne amintim că un duh necurat, după ce a ieșit dintr-un om, e posibil să se întoarcă cu alte șapte duhuri necurate mai rele decât el, și să intre iarăși în acel om, iar starea lui să devină mult mai rea decât a fost prima dată:
“Când duhul cel necurat iese din om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă, şi, negăsind, zice: Mă voi întoarce la casa mea, de unde am ieşit. Şi, venind, o află măturată şi împodobită. Atunci merge şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el şi, intrând, locuieşte acolo; şi se fac cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele decât cele dintâi.” (Luca 11,24-26).[6]
Iarăși, Iisus zice: “Iar dacă Eu cu Duhul lui Dumnezeu îi scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăţia lui Dumnezeu.” (Matei 12,28).[7]


Articole despre patriarhul Kirill care se referă la exorcisme

În data de 12 iulie 2017, a apărut articolul “Exorcisms CAN help with mental illness, says head of Russian Orthodox Church” (Exorcismele POT ajuta în cazurile de boli mintale, zice șeful Bisericii Ortodoxe Ruse), publicat pe CHRISTIAN TODAY, de James Macintyre.[8] Traduc din acest articol, introducând subtitluri:

Scoaterea demonilor s-ar putea să ajute în cazuri de boli mintale care sunt imposibil de explicat din punct de vedere științific

“Psihiatrii calificați se lovesc adeseori de cazuri de boli mintale care sunt imposibil de explicat din punct de vedere științific, ar fi spus Kirill în timpul vizitei sale la o mănăstire de călugărițe în Veliki Novgorod. 
Scoaterea demonilor s-ar putea să ajute în cazurile în care psihologii calificați nu reușesc, a zis el, potrivit agenției de stat de știri ruse RIA Novosti și a unui raport care oferă o traducere în The Moscow Times.”[9]
 
“Kirill a respins argumentele celor care etichetează ca fiind `neștiințifică` tradiția Bisericii de a scoate demoni, accentuând că `puterea demonică este reală și oricine poate cădea victim dacă nu este protejat de Biserică`.” 


Raportul din anul 2017 al grupul creștin de cercetare intensă (think-thank) ”Theos”, din Londra,  referitor la sănătatea mintală, teologie, exorcisme

"Comentariile patriarhului vin după ce unii creștini experți în sănătate mintală, săptămâna trecută, au avertizat despre o creștere `uluitoare` a numărului de cazuri de exorcisme care `acum sunt o industrie în plin avânt în Regatul Unit` potrivit unui nou raport extins despre Creștinism și sănătatea mintală."

Raportul a fost publicat în acest an, 2017, de think-thank-ul [grup de cercetare intensă; nota trad.] „Theos” din Londra.[10]

“Acest raport a adăugat faptul că `dacă creștinii încep să-i trateze pe oamenii cu probleme de sănătate mintală ca și când ei ar fi posedați, atunci când aceștia nu sunt, înseamnă că își asumă riscul de a aduce vătămare foarte serioasă ... exorcismele sunt acum o industrie în plin avânt în Regatul Unit, cu un număr de persoane intervievate care observă creșterea uimitoare a cererii – adeseori, după cum a observat cineva, în contradicție cu orice reguli sau proceduri actuale așezate de orice biserică`.”

Mult iubit și frumos slăvit să fie Tatăl nostru Sfânt din Ceruri, și de noi, în fiecare moment, în vecii vecilor!


O, Doamne Iisuse Hristoase, fă ca prin Duhul Tău Curat și Sfânt, adică prin Spiritul Adevărului Mângâietor, de la Tatăl nostru Sfânt din Ceruri, “să se zdrobească sub semnul chipului Crucii Tale toate puterile cele potrivnice”, în fiecare moment, în vecii vecilor!



[1] Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 10, versetele 1-2, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=10
[2] Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 10, versetele 13-15, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=70&cap=10
[3] Harry Farley, Astonishing Church growth in Russia sees record number training for priesthood, CHRISTIAN TODAY, 07 July, 2017, https://www.christiantoday.com/article/astonishing.church.growth.in.russia.sees.record.number.training.for.priesthood/110512.htm
[4] Jonathan Luxmoore, RUSSIAN ORTHODOX CHURCH SEES SHARP RISE IN CLERGY RECRUITMENT, The Tablet, 05 July, 2017, http://www.thetablet.co.uk/news/7424/0/russian-orthodox-church-sees-sharp-rise-in-clergy-recruitment
[5] Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 9, versetul 29, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=53&cap=9
Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 17, versetul 21, https://biblia.resursecrestine.ro/matei/17#verset-19
[6] Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 11, versetele 24-26, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=48&cap=11
[7] Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 12, versetul 28, http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?cap=12&id=55
[8] James Macintyre, Exorcisms CAN help with mental illness, says head of Russian Orthodox Church, CHRISTIAN TODAY, 12 July 2017, https://www.christiantoday.com/article/exorcisms.can.help.with.mental.illness.says.head.of.russian.orthodox.church/110666.htm
[9] Russian Government, Head of Russian Orthodox Church Proposes Exorcism As Cure for Mental Illness, The Moscow Times, July 11, 2017, https://themoscowtimes.com/news/church-58356 
[10] Ben Ryan, Christianity and Mental Health: Theology, Activities, Potential, London, 2017, http://www.theosthinktank.co.uk/files/files/Christianity%20and%20Mental%20health%20WEB%20VERSION(1).pdf